Księgi przychodów i rozchodów

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi w zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dzięki takiej formie prowadzenia ewidencji księgowej możliwe jest rejestrowanie zysków wynikających z działalności danej firmy oraz kosztów ponoszonych w związku z jej prowadzeniem. Ewidencja ta umożliwia przedsiębiorcy w prosty sposób określenie swoich zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i co za tym idzie rozliczenie się z urzędem skarbowym w prawidłowy sposób.

Klientom prowadzącym działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej oferujemy prowadzenie rozliczeń podatkowych za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. To uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, nie mając możliwości pomniejszenia go o koszty pozyskania. Aby móc rozliczać się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego przedsiębiorca powinien zgłosić pisemne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Takiego zgłoszenia należy dokonać w odpowiednim terminie.

Działalność naszego biura w zakresie uproszczonej księgowości obejmuje:

  • prowadzenie KPiR lub ewidencji ryczałtowej,
  • rozliczenie dochodu z remanentem (wynik finansowy),
  • wyliczenie zaliczki na podatek,
  • rejestry i deklaracje VAT i VAT UE.

 

obsluga_ksiegowa