Księgi handlowe - pełna księgowość

Przepisy prawa rachunkowego ściśle określają, kiedy dane przedsiębiorstwo jako formę rozliczenia się z urzędem podatkowym musi wybrać pełną księgowość. Jest to najbardziej rozbudowana i skomplikowana forma rozliczania się z przychodów przedsiębiorstwa. W przypadku takiego rodzaju rozliczenia niemal każde wydarzenie gospodarcze w firmie musi być odpowiednio zewidencjonowane. Nasze państwo wymaga od przedsiębiorstw w tej kwestii całkowitej przejrzystości.

Dzięki pełnej księgowości można uzyskać klarowny obraz sytuacji finansowej danej firmy, z którego mogą skorzystać chociażby inwestorzy czy udziałowcy, ale również organa państwowe, jeśli nastąpi taka konieczność. Jak wiadomo oprócz limitu kwotowego do takiej formy rozliczenia obliguje także charakter prowadzonej działalności i posiadanie siedziby na terytorium Polski.

Oferta naszego biura obejmuje prowadzenie:

  • dziennika głównego,
  • zestawień obrotów i sald,
  • analiz finansowych,
  • bilansu, rachunku zysków i strat,
  • rejestrów i deklaracji VAT i VAT UE.

 

obsluga_ksiegowa